Tlakové injektáže a těsnění průniku vody

Tlaková injektáž se používá zejména k vyplnění trhlin, pracovních spár, dilatačních spár a ke zpevnění terénu (zemin). Takto je možno zastavit výron vody, utěsnit malé průsaky, obnovit strukturální celistvost, vodotěsnost a pevnost prakticky jakékoliv betonové nebo zděné konstrukce z pozitivní nebo negativní strany, pod terénem, nad terénem ale i pod vodou. Využití tlakové injektáže je velice široké, od drobných problémů na malých stavbách až po velké průmyslové a komerční stavby.