Sanace betonových konstrukcí

Důležitou součástí realizace při sanaci betonových konstrukcí je správný výběr materiálů pro sanaci a ochranu konstrukce, aby sanovaná plocha byla chráněna proti dalším mechanickým nebo popřípadě chemickým vlivům. Materiál u sanace betonových konstrukcí vyplňuje a utěsňuje póry a po vyzrání se stává jeho součástí. Takto provedená sanace působí jako ochranná vrstva. Jako krycí vrstva betonu s minimální tloušťkou chrání beton před vlivem složek obsažených ve vodě nebo před poškozením mrazem.