Těsnění průniku vody do objektu je naše práce

K průniku vody většinou dochází u staveb pod úrovní terénu a to jak u starších objektů tak i novostaveb. U starších objektů je většinou narušena stará izolace nebo dojde ke změně spodních vod. U novostaveb ve většině případů dochází k podcenění hydroizolací nebo k nedodržení technologického postupu. Naše firma se zabývá problematikou těsnění průniku vody do objektu již řadu let a jsme schopni zastavit jakýkoliv nežádoucí průnik vody do vašeho objektu.